Targi Pracy UMK 2022


To już II edycja Targów organizowanych wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz Biuro Karier UMK i Biuro Karier Collegium Medicum UMK. W tym roku, do grona współorganizatorów, dołączył także Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Prawa i Administracji UMK.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-19 maja 2021 roku w formie hybrydowej – stacjonarnie na w/w Wydziałach przy wsparciu interaktywnej platformy wystawowej.
Partnerem wydarzenia zostali: Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu oraz Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.


Kontakt dla mediów:
Mariusz Lewandowski
Pełnomocnik Dziekana WNEiZ UMK ds. Promocji

mlewandowski@umk.pl
56 611 4614