Polityka prywatności  

Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK w celu zapisania na warsztaty i spotkania on-line. Administratorem danych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej Twoich danych osobowych, a w szczególności składać u niego wnioski o realizację swoich praw, za pośrednictwem telefonu: 56 611 27 42, adresu e-mail: abi@umk.pl, a w uzasadnionych przypadkach listownie pod adresem: UMK Toruń, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń z dopiskiem „ABI”.

Przekazane przez Ciebie dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz również prawo do żądania przenoszenia danych.

W każdym czasie masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane osobowe podajesz dobrowolnie, a odmowa ich podania nie wywołuje żadnych skutków wobec Ciebie, poza brakiem kontaktu ze strony pracownika Biura Karier UMK.