Strefa Dobrego CV  

Strefa Dobrego CV

Nie wiesz, czy Twoje CV spełnia wszystkie wymogi rekrutacyjne? A może chcesz skonsultować jego formę? Przyjdź do Strefy Dobrego CV i zwiększ – dzięki profesjonalnemu CV – swoje szanse na rynku pracy! Pracownicy Biura Karier UMK będą służyć swoją pomocą przez cały dzień! Znajdziesz ich w Strefie Doradztwa Zawodowego.

ILE STRON?

To mit, że CV powinno mieścić się na jednej stronie. Jeśli student lub absolwent udzielał się na praktykach, brał udział w szkoleniach czy kursach, zapisał się do koła naukowego czy też angażował się w inne przedsięwzięcia, które mogą zainteresować pracodawcę – grzechem byłoby nie ujęcie tego w swoim życiorysie. Należy jednak pamiętać o proporcjach – więcej niż 1,5 strony dokumentu piszą na temat swojej zawodowej drogi osoby z wieloletnim doświadczeniem. Dlatego pisząc CV, pamiętajmy o hasłowości i o tym, by zawrzeć w tym dokumencie najważniejsze informacje o sobie. Rozwinąć te treści możemy zgrabnie w liście motywacyjnym.

FORMA A TREŚĆ

Nie warto korzystać z gotowych wzorów CV, jakie znaleźć można w internecie. Warto za to postawić na inwencję własną w zakresie grafiki i estetycznego rozplanowania tekstu. Zabronione są „fajerwerki” w rodzaju kolorowej czcionki, zbyt dużej ilości podkreśleń, czy też wstawiania ikonek, emotikonek lub obrazków. Pracodawcę zmęczy samo patrzenie na tak pstrokaty życiorys. Pamiętaj, żeby wybrać tę samą czcionkę do pisania CV i listu motywacyjnego. Te dwa dokumenty stanowią komplet, przeważnie oczekuje się, że wyślesz je pracodawcy razem.U góry strony można zamiast słów „curriculum vitae” napisać swoje imię i nazwisko, które sąsiadując z wyraźnym zdjęciem, wskaże pracodawcy charakter dokumentu (patrz: przykład CV).

ZDJĘCIE

Fotografia jest niezbędnym elementem dobrze przygotowanego życiorysu. Należy zrobić ją u fotografa – tylko wtedy będzie wyraźna i profesjonalna. Kolorowa lub czarno-biała – nie liczy się ilość kolorów, lecz fakt, że zdjęcie jest aktualne i przedstawia Cię tak, jak obecnie wyglądasz. Zrezygnuj więc z fotografii sprzed kilku lat albo innych „oryginalnych” ujęć – na tle przyrody, z imprez rodzinnych czy w towarzystwie znajomych na plaży w Hiszpanii. Uwierz, że sytuacja szukania pracy jest formalna i zdjęcie powinno być zaprezentowane w taki sposób, by pracodawca uwierzył, że jesteś osobą poważnie podchodzącą do swoich zadań.

DANE PERSONALNE

To podstawowe informacje o Tobie, które powinien poznać pracodawca, rozaważając Twoją kandydaturę do pracy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

Pamiętaj, by e-mail był profesjonalny; możesz stworzyć na potrzeby procesów rekrutacji, w których będziesz brał udział specjalny adres złożony najlepiej z Twojego imienia i nazwiska (anna.kowalska@wp.pl, anna-kowalska@gmail.com, anna_kowalska@interia.pl, etc.)

Adresy, z których do tej pory korzystałeś w kontaktach ze znajomymi, zawierające za dużo liter i/lub cyfr albo żartobliwe (np. piekna-krolewna@poczta.onet.pl czy pioterek548@poczta.fm), mogą się wydać pracodawcy nieco dziecinne.

WYKSZTAŁCENIE

W tej części życiorysu należy umieszczać wiadomości o etapach swojej edukacji poczynając od tego, czym zajmowaliśmy się ostatnio (np. ukończone studia magisterskie na UMK) a na szkole średniej kończąc. Nazywamy to kolejnością achronologiczną. Zwróć uwagę, by przy każdej kolejnej informacji znalazła się data (wystarczy miesiąc i rok, np. 10.2001-06.2006) oraz dokładna nazwa uczelni i ukończony kierunek. Wydział można pominąć – jeśli pracodawcę to zainteresuje, zapyta Cię o to podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Możliwe jest dodanie specjalizacji oraz informacji o tytule pracy magisterskiej i nazwiska promotora – ale tylko wtedy, jeżeli tematyka pracy jest blisko związana z Twoimi przyszłymi zawodowymi obowiązkami na miejscu pracy, o które się starasz, a promotor jest osobą znaną i poważaną w środowisku, do którego aspirujesz.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Kolejnym elementem potrzebnym w CV są doświadczenia kandydata. Jeżeli jesteś osobą z pewnym dorobkiem zawodowym, wiesz, jak wypełnić tę część. Nazywasz ją „doświadczenie zawodowe” (czyli opisujesz aktywności i zobowiązania, jakich podejmowałeś się na podstawie umowy o pracę). Pamiętaj tylko o zawarciu pełnych informacji: data zatrudnienia, nazwa firmy, nazwa stanowiska i pokrótce obowiązki, jakie pełniłeś jako pracownik.

PRAKTYKI
Jeśli jesteś studentem lub absolwentem z niewielkim doświadczeniem zawodowym, możesz swoje dotychczasowe zajęcia ważne z punktu widzenia pracodawcy ująć po prostu pod hasłem „doświadczenie”. Pamiętaj, że Twoim doświadczeniem można nazwać praktyki, uczestnictwo w kole naukowym (z zaznaczeniem, jakie pełniłeś tam funkcje i jakie wykonywałeś zadania), pracę na niepełny etat czy inną formę umowy niż umowa o pracę. To także te czynności i aktywności, które wykonywałeś hobbystycznie, ale były lub są one związane z miejscem pracy, na którym Ci zależy. Może to być także wolontariat czy inna forma pracy społecznej. Ważne jest to, by informacje zawarte w tym miejscu w CV układały się w czytelny wzór, wykazujący jakiś wspólny mianownik wykonywanych przez Ciebie działań. Mogą to być miejsca o podobnym charakterze (np. redakcje różnych gazet, portali, rozgłośni radiowych – gdy interesuje Cię praca dziennikarza lub pomoc merytoryczna, techniczna, wsparcie emocjonalne udzielane na różnych wolontariatach – gdy chciałbyś podjąć pracę w organizacji charytatywnej) – wówczas pracodawca ma możliwość dostrzeżenia Twojego potencjału zawodowego, ukierunkowanego na konkretną branżę i obszar działań.

Z Badania Losów Absolwentów UMK wynika, że 26% absolwentów uzyskało zatrudnienie dzięki wcześniejszym kontaktom z pracodawcą (praktyki, staże).

Informacje o praktykach studenckich
Informacje o wolontariacie
Informacje o organizacjach i stowarzyszeniach działających na UMK
Informacje o kołach i klubach naukowych UMK

KURSY, SZKOLENIA

Kolejny punkt to miejsce na ujęcie szkoleń, kursów i innych form nauki poza uczelnią, w której brałeś udział. Pamiętaj, że nie należy wpisywać w tym miejscu absolutnie wszystkich form dokształcania, ważne jest, by były to taka nauka, która pomoże Ci lepiej spełniać wymagania pracodawcy. Przykładowo, jeśli chcesz zostać doradcą klienta indywidualnego w banku, szkolenie dotyczące radzenia sobie ze stresem i umiejętności asertywnych reakcji będzie dużym plusem, ale certyfikat zaświadczający prawo jazdy kat. D – już niekoniecznie. Nie zapomnij ująć tych informacji w formie zaprezentowanej wcześniej: data kursu, nazwa jednostki szkoleniowej, nazwa szkolenia i uprawnienia, które dzięki niemu zyskałeś.

Informacje o kursach i szkoleniach Biura Karier UMK
Informacje o szkoleniach zewnętrznych
Informacje o kursach zewnętrznych
Informacje o szkoleniach z przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI

Pod tym pojęciem rozumiemy umiejętności językowe, umiejętności obsługi programów komputerowych oraz rodzaje posiadanego prawa jazdy. Należy uszczegółowić informacje o tych trzech umiejętnościach.

Jeśli języki, to jakie, w jakim stopniu je znamy (może pomóc nazwa grupy w szkole językowej, gdzie uczęszczamy na kurs), czy posiadamy jakieś certyfikaty i/lub wyjeżdżaliśmy za granicę, gdzie porozumiewaliśmy się w tym języku (do pracy sezonowej i/lub na programy typu Socrates).

Jeśli komputer, to jakie programy konkretnie znamy, w jakim stopniu, czy są to też programy specjalistyczne. Można dodać informację o codziennym dostępie do komputera, jeśli taki posiadamy.

Prawo jazdy musimy sprecyzować kategorię (B, C, etc.) oraz od kiedy mamy to uprawnienie (jeśli od dłuższego czasu, może to korzystnie świadczyć o naszych zdolnościach jako kierowców).

Informacje o certyfikatach

OSIĄGNIĘCIA, WYRÓŻNIENIA

Przydają się, ale tylko wtedy, jeśli mają związek z Twoją przyszłą pracą. Wskażą pracodawcy, że danym tematem, branżą interesujesz się już jakiś czas i są tego wymierne efekty. Przygotuj się, że jeśli umieścisz te dane w CV, pracodawca będzie mógł chcieć je obejrzeć podczas interview. Weź ze sobą oryginały odpowiednich dyplomów i zaświadczeń.

Informacje o konkursach dla studentów

ZAINTERESOWANIA

Wbrew pozorom jest to niezwykle ważna część Twojego życiorysu. Od pytania o zainteresowania często zaczyna się rozmowa kwalifikacyjna. Może być to sposób na rozluźnienie atmosfery, dlatego wpisuj tylko zainteresowania prawdziwe; takie, o których bez skrępowania i jąkania się jesteś w stanie swobodnie opowiedzieć przez około 5 minut.

Jeśli Twoje zainteresowania są związane z branżą, do której aspirujesz, tym lepiej. Istotną kwestią jest jednak to, w jaki sposób potrafisz o tym opowiedzieć. Musisz być szczery i konkretny – warto to sobie poćwiczyć w domu przed wyjściem na spotkanie z pracodawcą.

Informacje o organizacjach i stowarzyszeniach działających na UMK

REFERENCJE

W zależności od kraju, referencje (czyli opinie o naszej pracy osób decyzyjnych, z którymi się spotkaliśmy na drodze naszej kariery) są bardziej lub mniej poważnie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika. Nie zaszkodzi je mieć i postarać się, by przedstawiały nas w jasnym świetle. By móc je przedstawić przyszłemu pracodawcy, postaraj się o taką opinię w miejscach, gdzie się udzielasz. Nigdy nie wiadomo, która Twoja aktywność okaże się dla pracodawcy kluczowym atutem. Dlatego proś o referencje w miejscach praktyk, kole naukowym, wolontariacie, kiedy skończysz pracę tymczasową lub gdy wykonujesz coś na umowę-zlecenie czy też umowę o dzieło.

Referencja powinna składać się z nazwy firmy i dokładnych namiarów na nią, nazwy Twojego stanowiska w danym miejscu i daty, kiedy byłeś z tym miejscem w jakiś sposób związany. Ponadto konieczny jest wykaz Twoich obowiązków oraz krótka, kilkuzdaniowa opinia osoby decyzyjnej o tym, w jaki sposób wywiązywałeś się ze swoich zadań. Pod opinią potrzebny jest podpis osoby, która miała wgląd w Twoje zajęcia.

W życiorysie w rubryce „referencje” wpisujesz 2-3 najważniejsze miejsca, którymi możesz się pochwalić oraz hasło „dostępne na życzenie”. Zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, bierzesz w teczce wspomniane dokumenty. Weź oryginały i skopiuj je, by w razie potrzeby dołączyć je do CV i listu motywacyjnego, które pracodawca już będzie miał. Oryginały zostawiaj jedynie wówczas, gdy zostaniesz zatrudniony – trudno jest bowiem uzyskać duplikat referencji, a rozmowa kwalifikacyjna nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem w firmie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jej obecność jest niezbędna, ponieważ zgodnie z przepisami każdy pracodawca potrzebuje jej by dalej prowadzić rekrutację. Umieszczamy ją u dołu ostatniej strony CV. Teoretycznie na liście motywacyjnym również znajdują się nasze dane osobowe, na przetwarzanie których musimy wydać zgodę, jednak jest ich zdecydowanie mniej niż w CV i przyjęło się, że jest to najlepsze miejsce na zamieszczanie jej.

UWAGA!

Od 25 maja 2018r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych pn. RODO. Celem tych zmian jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy kilka przydatnych informacji, które pozwolą na przygotowanie profesjonalnych dokumentów na etapie procesu rekrutacyjnego.

Zmiany nastąpiły także w tekstach klauzul dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej przedstawiamy przykładowe klauzule. Pamiętajcie, że jeśli pracodawca w treści oferty pracy wyznacza treść klauzuli jaka jego zdaniem powinna znaleźć się w CV, kandydat powinien zastosować się do jego wytycznych, oczywiście jeśli wyraża na to swoją zgodę. Jeśli takiego wskazania ze strony pracodawcy nie ma, warto zastosować jedną z poniższych formuł:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych tylko dla konkretnej firmy do jakiej aplikujemy teraz i w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ……… (nazwa firmy) z siedzibą w …….. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników (nazwa firmy/instytucji).

Może mieć również bardziej uproszczoną wersję i mieć następujące brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez … (nazwa firmy)w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

W JAKI SPOSÓB UKRYĆ W CV …?

… za młody wiek?
Podkreślaj swój udział w praktykach, inne doświadczenia, które już zdobyłeś, swoją wiedzę i zainteresowania związane z interesującą Cię branżą, a także wykaż dobre chęci i umiejętność szybkiego przyswajania nowych obowiązków i zadań.

… za małe doświadczenie?
Połóż nacisk na kierunkowe wykształcenie, uwypuklij odpowiednie szkolenia, w których brałeś udział, wykaż wiedzę teoretyczną – przedmioty na studiach, z których wyniosłeś potrzebną na danym stanowisku wiedzę.

… wykształcenie nie związane z branżą?
Skup uwagę pracodawcy na swoim doświadczeniu w danym zakresie, zaangażowaniu w działalność w branży, niekoniecznie potwierdzoną etatem.